2016

Vandana Shiva

Shiva, Alternatif-küreselleşme olarak bilinen küresel dayanışma hareketinin önemli bir figürüdür.1952 yılında Hindistan'ın Dehra Dun vadisinde doğan Vandana Shiva, orman korucusu bir baba ve çiftçi bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Lisansını fizik dalında bitiren Shiva, Kanada'da bulunan Western Ontario Üniversitesi'nden felsefe alanında doktora derecesi aldı. Doktora ünvanını aldıktan sonra Hindistan'a dönen Shiva, Hindistan Bilim Enstitüsü'nde, teknolojinin ekolojiye etkileri ve çevre politikaları konularında disiplinler arası araştırmalar gerçekleştirdi. 1982 yılında biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan Bilim, Teknoloji ve Araştırma vakfını (RFSTE) kurdu. 1991 yılında ise, yerel tohumlar ve çeşitliliğinin korunmasını hedefleyen, kelime anlamı “dokuz tohum” olan Navdanya’yı kurdu. Navdanya, Hindistan’ın 18 eyaletine yayılmış tohum koruyucuları ve organik üreticileri çatısı altında barındırıyor. Vandana Shiva 2000 yılında, biyolojik çeşitliliğin ve geleneksel tohumların, çok uluslu biyogenetik şirketleri tarafından tahakküm altına alınmasına karşı yazdığı Çalınmış Hasat (Stolen Harvest) adlı kitabı ile dünyaca bir fenomene dönüştü. İklim değişikliği alanında yapılan çalışmalara başka bir perspektifle yaklaşan Shiva, günümüzde doğanın ve tarımın yok olmasına neden olmuş şirketlerin kendi aralarında geliştirdikleri iklim değişikliği toplantılarının doğaya ve üretim sistemlerine yararı konusunda şüpheci davranır. İklim değişikliğini çözmenin de bir pazara dönmeden yerel halklarla işbirliği içerisinde ilerlemesi gerektiğini savunur.