2014

Loic Wacquant

Loïc Wacquant şehir sosyolojisi, yoksulluğu, ırksal eşitsizlik, sosyal beden, toplum teorisi ve etnografi alanlarında uzmanlaşmış bir sosyologdur. Kendisi the Fletcher Foundation Fellowship ve the Lewis Coser Award of the American Sociological Assosiation ödülleri dahil olmak üzere bir çok ödülün sahibi olmakla beraber aynı zamanda Harvard Society of Fellows ve MacArthur Prize Fellow üyesidir. Wacquant’ın çalışmaları; toplumsal beden, kentsel eşitsizlik, gettolaşma, yoksulların ve çarmıha gerilmiş toplumların hedeflendiği ve cezalandırmanın bir kurum olarak gelişmesi konularını keşfeder ve araştırmanın çeşitli alanlarını bağdaştırır. Bu konulara olan ilgisi 1980’lerin ortasında Chicago Üniversitesi’nde lisansüstü öğrencisyken edinmiş olduğu ‘Siyahi Getto’ tecrübelerinden kaynaklanır. Bu tecrübelere istinaden ; 2003’te, The New York Times’daki şunları ifade etmiştir: ‘ Hayatımda hiç böyle viranlık sahneler görmemiştim. Düşündüğümü hatırlıyorum: Beyrut gibiydi. Ya da savaştan sonraki Dresden. Gerçek bir şoktu.’ Entellektüal yönelimi ve ilgi alanları ‘The Body, the Ghetto, and the Penal State’ (Beden, Getto ve Ceza Devleti) adlı makalede incelenmiştir.(2008)