2013

Noam Chomsky

Massachusetts Institute of Technology’de dilbilim profesörü olan Noam Chomsky aynı zamanda eleştirel bir fikir adamıdır. 1955’de Pennsylvania Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Chomsky, doktora tezinin önemli kuramsal bulgularını 1957’de çıkan Sözdizimsel Yapılar kitabında yayınlamıştır. Chomsky kitle iletişim araçlarının toplumsal rızayı imal edişine, ABD dış politikasının hegemonik emellerine ve neoliberal kapitalizme karşı eleştirel tavrıyla da tanınmaktadır. Dilbilim, felsefe, güncel meseleler, uluslararası ilişkiler ve ABD dış politikası ile ilgili çok sayıda makale ve kitap yazmış ve çeşitli yerlerde konuşmalar yapmıştır. Dilbilim alanındaki eserlerinden bazıları Dil ve Zihin (1968), Bilgi Sorunları ve Dil (1988) ve Dil ve Zihin Çalışmalarında Yeni Ufuklar (2000) kitaplarıdır. Siyaset alanıdaki eserlerinden bazıları ise Amerikan Gücü ve Yeni Mandarinler (1969), Ortadoğu’da Barış? (1974), Rızanın İmalatı (E. S. Herman ile birlikte, 1988), Neoliberal Düzende Demokrasi (1997), Haydut Devletler (2000), İktidarı Anlamak (2002 derleyenler P. R. Mitchell ve J. Schoeffel) ve Yaşamla Ölüm Arasında Gazze (I. Pappè ile, 2010 derleyen F. Barat) kitaplarıdır.