2012

Rabab El-Mahdi

Kahire Amerikan Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden Rabab El-Mahdi İslami partiler, kadın hakları dernekleri, gençlik grupları, blogcular gibi farklı grupların Arap dünyasındaki değişimin ivmelenmesindeki rolü üzerine araştırmalar yapan siyaset bilimci, sol aktivisttir. Rabab El-Mahdi, Orta Doğu ile Latin Amerika’daki devlet-sivil toplum ilişkileri, sosyal politikalar ve toplumsal hareketler konularında çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kahire Amerikan Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan Rabab El-Mahdi aynı zamanda Mısır: Değişim Zamanı (Zed Press, 2009) başlıklı kitabın editörlerindendir. Jaddaliyya’da çıkmış olan “Mısır Devrimini Oryantalize Etmek,” Katılımcılığı Güçlendirmek Mi, Siyasi Manipülasyon Mu? Mısır ve Bolivya’da Sivil Toplum ve Devlet (Brill, 2011) ve Review of African Political Economy dergisinde çıkmış olan “Mısır’da Emek Protestoları: Nedenleri ve Anlamları” (Eylül 2011) Rabab El-Mahdi’nin yakın dönem yayınlarından bazılarıdır.