2020

Eleni Varikas

Eleni Varikas 1949 yılında Yunanistan’da doğdu. Şu an Vincennes Üniversitesi / Paris 8’de politika kuramı ve toplumsal cinsiyet çalışmaları emeritus profesörü ve CNRS’e bağlı Paris Sosyoloji ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nde (CRESPPA) araştırmacı olarak çalışmaktadır. Kendisi Fransa’da EHESS, ve Paris 7 Üniversitesi, Brezilya’da ise São Paulo (USP) ve Campinas (UNICAMP) üniversitelerinde ders vermiş, Özgür Brüksel Üniversitesi, Lozan Üniversitesi, Atina Üniversitesi ve Floransa Avrupa Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyesi ve misafir araştırmacı olarak görev almıştır. Ayrıca ABD’de Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Columbia Üniversitesi ve New School’da misafir profesör olarak bulunmuştur. Feminizm, siyasi modernlikte toplumsal cinsiyetin konumu, toplumsal hiyerarşiler, ırkçılık, bilginin sömürgeselliği, beşeri bilimlerin epistemolojisi, öznellik, ve Max Weber’de dışlanmışlık gibi çok geniş bir ilgi alanına yayılmış kitap ve makaleleri 9 dilde yayımlanmıştır. Makalelerinden bir derleme 2017 yılında Isabelle Clair ve Elsa Dorlin tarafından Eleni Varikas. Pour une théorie fémininiste du politique [Eleni Varikas. Feminist Bir Politika Kuramı’na Doğru] başlığıyla yayınlanmıştır.


Konuşma

Dünyanın Dışlanmışları: Parya Suretleri 18. Yüzyıldan beri "parya" metaforu sosyal grupların kaderini belirleyegelen (ve aslında herkes için geçerli ortak hukuk ilkesine ters olan) kastlaşma ve ayrıcalığın mantığını düşünmek ve eleştirmek için bir vesile oldu. Bu ifadenin ortaya çıkışı ve tarihi, adı geçen demokratik ilke ile belli yaftalama ve dışlama pratikleri arasında süregiden gerginlik üzerinden belirlendi. Son iki yüzyılda bu tür dışlayıcı pratikler yalnızca otoriter rejimlerde değil, demokratik siyasi sistemlerin de merkezinde büyüyerek serpildi. Parya onu doğuran çoğul deneyimler ve kopuşlar tarafından şekillendi: 1848'de kadınların oy ve eşit çalışma hakkından mahrumiyeti, köleliğin kaldırılmasından sonra ABD'nin yeniden inşa sürecindeki barbarlıklar, linç ve ayrımcılık pratikleri, Balkan kölelerin özgürleşme sürecindeki engeller, Dreyfus davası, Paris Komünü'nün vahşice bastırılışı, 3. Cumhuriyet esnasında Fransız Roma topluluklarına dayatılan ırkçı kanunlar, veya Avrupa sömürgeciliğinin yarattığı facialar gibi. Fakat, bunun yanısıra paryaların tarihi, özgürleşmeyi baştan beri olması gerektiği yere çekmeye cesaret eden isyancı paryalara dair bir "gizli geleneği" de (Arendt) ortaya çıkardı: İnsan suretine sahip her bireyin evrensel insanlık kategorisine kabulü.